­
Hívjon: +36 1 390 4440 - Email agens@agensbt.hu

Trafik rendszer

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által előírt követelmények:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázata

4.3.5. Adattovábbítás

A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdésekor rendelkezik olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó rendszerrel, mely

 képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen és

 alkalmas arra, hogy az illetékes hatóságok, valamint a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

részére a forgalmi adatokat online kapcsolat útján naponta továbbítsa.

Ha és amennyiben a Kiíró képviseletében eljáró Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. olyan egységes

nyilvántartó szoftvert kínál fel a jogosultak számára az adatszolgáltatás biztosítására, amely a fenti

követelményeknek megfelel, akkor a nyertes pályázó a koncessziós szerződésben vállalja, hogy saját költségén

elsősorban ezt veszi igénybe, de mindenképpen olyat, amely ugyanolyan, a Nemzeti Dohánykereskedelmi

Nonprofit Zrt. által felkínált megoldás szerinti formátumban és tartalommal képes folyamatosan biztosítani az

adatok továbbítását.

 2013. LXXI. Törvény

 12. § A Dohánytörvény a következő új 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külön jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni.”